Home Diagnostic Services Ohjeet lääkärille
PDF Tulosta
Ohjeet hoitavalle lääkärille

 
--------------------------------------------------------------------------------

1. PET-tutkimusten kliininen käyttöalue
PET-keskus on valtakunnallinen palvelun tarjoaja diagnostisten PET tutkimusten osalta. Tieteellisten tutkimusten lisäksi PET on hyödyllinen työkalu valikoiduissa kliinisissä käyttöaiheissa. Näistä PET on eniten käytössä syöpätautien levinneisyyden ja hoidon vaikutusten arvioinnissa sekä taudin uusimisen toteamisessa. Tällä hetkellä PET-keskuksessa on käytössä kaksi fuusiokuvantamiseen soveltuvaa PET/CT-laitetta, jotka edelleen parantavat diagnostista tarkkuutta. Näiden lisäksi menetelmän kliinisiä sovelluksia löytyy myös kardiologian, endokrinologian, neurologian ja lastenneurologian alalta. Tiivistelmän PET tutkimusten kliinisestä käytöstä ja tämänhetkisistä hinnoista voit ladata oheisesta linkistä (Indikaatiot). Lista käyttöalueista pitenee ja muuttuu sitä mukaa, kun lääketieteellinen näyttö menetelmän hyödyllisyydestä vahvistuu. Turun PET-keskuksessa tehdään tällä hetkellä vuosittain noin 1200 diagnostista tutkimusta, joista 70-80 % liittyy syöpätauteihin. Tarvittaessa on hyvä neuvotella PET-tutkimuksen suorittamisesta etukäteen PET-keskuksen henkilökunnan kanssa (Yhteystiedot). Tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete ja TYKS:n sairaanhoitopiirin ulkopuolisella potilaalla tulee olla myös maksusitoumus. Erittäin tärkeätä on lähettää joko potilaan mukana tai etukäteen ajankohtaiset aiemmat kuvantamistutkimukset (TT, MRI) lausuntoineen, koska PET-löydöstä pyritään usein vertaamaan anatomisen kuvantamistutkimuksen löydökseen. Diagnostisen PET-tutkimuksen lausunto ja kuvat toimitetaan lähettäjälle joko postitse tai kiireellisissä tapauksissa voidaan lausunto toimittaa myös faksina. Lausunto sanellaan sairaalan tietohallintaohjelmaan (TYKS, RADU 4). PET soveltuu lähes kaikkien syöpien visualisoimiseen. Syöpäkudos käyttää huomattavasti enemmän sokeria kuin normaalikudos ja PET-kuva osoittaa tämän aineenvaihdunnallisen eron. Merkkiaineena syöpätutkimuksessa käytetään pääsääntöisesti 18F-FDG-glukoosijohdannaista. Ihmisen koko keho voidaan kuvata alle puolessa tunnissa ja kuvien laatu on erinomainen. Lähtökohdat hyödylliseksi kliiniseksi työkaluksi syövän diagnostiikassa ja hoidon seurannassa ovat siis hyvät.
Tutkimusten rajallisen saatavuuden vuoksi PET-tutkimuksia tarjotaan vain tarkoin rajatuille potilasryhmille. Ensiksikin kysymyksessä on oltava potilas, joka voi vielä hyötyä hoidosta, ja toiseksi tämän tutkimuksen tulee antaa sellaista hoidon kannalta merkittävää tietoa, mitä perinteisillä tutkimusmenetelmillä ei saada. PET-tutkimusta voidaan käyttää syövän diagnosoinnissa tilanteissa, joissa koepalan saaminen on vaikeata, ja sen avulla voidaan arvioida syövän paikallista ja alueellista leviämistä sekä etsiä kauempana sijaitsevia etäpesäkkeitä. Hoidon jälkeen PET-tutkimus auttaa erottamaan hoidon aiheuttaman arpikudoksen jäljelle jääneestä kasvainkudoksesta, ja sen avulla voidaan myös arvioida lääkehoidon vastetta. Jos esimerkiksi keuhkoissa on epämääräinen 5-30 mm läpimittainen muutos kohdassa, josta koepalan saisi muuten vain rintakehän avaamalla, muutoksen pahanlaatuisuus pystytään selvittämään PET-menetelmällä ilman leikkausta.

--------------------------------------------------------------------------------

2. Miten valmistelen potilaan PET-tutkimukseen?
Lähetettäessä potilas PET-tutkimukseen on olennaisen tärkeätä tutkimuksen onnistumisen kannalta tiedottaa potilasta esivalmisteluista, jotka koskevat paastoa, lääketaukoa ja mahdollista esilääkitystä ennen kuvausta. Ohjeet näistä esivalmisteluista eri merkkiaineilla tehtävien tutkimusten yhteydessä on esitetty oheisessa taulukossa. Yleisenä suosituksena voidaan pitää, että tutkimusta edeltävästi potilaan tulisi paastota 6 tuntia (vettä voi juoda) ja välttää raskasta fyysistä rasitusta ja alkoholin nauttimista 24 tunnin ajan. Tupakointia tulisi välttää 2-4 tuntia ennen tutkimusta. Potilaan kannattaa yleensä varata aikaa noin kaksi tuntia PET-tutkimusta varten, koska esimerkiksi FDG-PET-tutkimuksen kuvaus alkaa vasta 50 minuutin kuluttua merkkiaineinjektiosta. Varsinainen kuvausaika on noin puoli tuntia. Sokeritautia sairastavat potilaat ovat FDG-tutkimusten kannalta erityisryhmä, koska heidän sokeritasapainonsa tulisi olla hyvä ja tutkimus edellyttää paastoa. Tutkimusta ei kannata suorittaa, mikäli potilaan verensokeri on yli 10 mmol/l, jolloin kuvaustulokset eivät enää ole luotettavia, sillä vääriä negatiivisia tuloksia esiintyy paljon. Potilaat, joiden sokeritautia hoidetaan ruokavaliolla tai tableteilla paastoavat normaalisti 6 tuntia ennen tutkimusta (vettä saa juoda vapaasti). Jos potilas käyttää insuliinia, niin hän voi syödä ja juoda normaalisti ennen tutkimusta.

--------------------------------------------------------------------------------
3. PET-tutkimusten esivalmistelu-ohjeet

Merkkiaine (ja kuvauskohde) Lääketauko Edeltävä ruokavalio Esilääkitys Muuta
18F-FDG (koko keho) Ei yleensä edellytä lääketaukoja (diabeetikot, ks. erill. ohje!) Ravinnotta väh. 6h, miel. yön yli (vettä saa juoda) Tarv. diatsepaami 5 - 15 mg p.o. (annetaan PET-keskuksessa). Tarv. furosemidi 20 mg i.v. (annetaan PET-keskuksessa) Raskasta fyysistä rasitusta syytä välttää 24h ennen tutkimusta. Diabeetikot hyvässä sokeritasapainossa (jos fP-Gluc > 10 mmol/l, tutkimusta ei voi tehdä)
 
18F-FDG (sydän) Sovittava erikseen Ravinnotta 10h, ei alkoholia tai kofeiinia 24h
0 min: Acipimox 250mg p.o.
Asetosalisyylihappo 250mg p.o.
60 min: Acipimox 250mg p.o.  
 
18F-FDG (aivot) Ei yleensä edellytä lääketaukoja.
(diabeetikot, ks. erill.ohje!) Ravinnotta väh. 6h, miel. yön yli (vettä saa juoda)
    
18F-DOPA (aivot) Levodopa: 12h taukoa
Dopamiiniagonistit: 2 vrk. Selegiliini: 2 vrk Valkuaisköyhä (30g/vrk) 1 vrk:n ajan. Ravinnotta 6h (vettä saa juoda) Karbidopa 150mg p.o. 60min ennen tutkimusta (annetaan PET-keskuksessa)
  
18F-DOPA (koko keho) Diazoxide ja somatostatiinianalogit: 24h. Kortisoni: 2 vrk Ravinnotta 6h (vettä saa juoda) Ei yleensä  
11C-flumatseniili (aivot) Epilepsialääkkeet: ei taukoa. Bentsodiatsepiinit: sovittava erikseen Normaali (jos tutk.tehdään anestesiassa, täysin ravinnotta 4h) Ei yleensä
  
11C-metioniini Ravinnotta 6h, ei alkoholia 24h (vettä saa juoda) Ei yleensä edellytä lääketaukoja.
 
11C-metomidaatti Ketokonatsoli, Spironolaktoni ja metyraponi: 2 vk Ravinnotta 6h.
  
11C-asetaatti Ei yleensä lääketaukoja. Ravinnotta 6h. Ei alkoholia,kahvia,teetä,kolajuomia 12h
18F-BPA  Ravinnotta 6h, ei alkoholia 24h Ei yleensä lääketaukoja. 

--------------------------------------------------------------------------------

4. PET-tutkimuksen kuvausajankohta erikoistilanteissa
Syöpää sairastavien potilaiden levinneisyysselvitykset tulisi pyrkiä tekemään ennen hoitojen aloittamista, koska jo yhdenkin solunsalpaajakuurin jälkeen todettujen anatomisten muutosten metabolinen aktiivisuus voi olla kokonaan sammunut esimerkiksi lymfoomapotilailla. Hoitovastearviot tulisi tehdä seuraavasti, mikäli potilaan kokonaishoidon kannalta näin on mahdollista: 4-5 vk sytostaattikuurien jälkeen, 8-10 vk sädehoidon päättymisestä ja 6 vk suoritettujen leikkausten jälkeen.

--------------------------------------------------------------------------------

5. PET-tutkimusten kontraindikaatiot
Raskaus on ehdoton kontraindikaatio PET-tutkimukselle. Imettäville äideille tutkimus voidaan suorittaa.

--------------------------------------------------------------------------------

6. Muistilista tärkeimmistä huomioitavista asioista lähetettäessä potilas PET-tutkimukseen

1. Lähete ja maksusitoumus (Yhteystiedot)
2. Lähetä aikaisemmat anatomiset kuvantamistulokset ja
   lausunnot etukäteen tai potilaan mukana PET-keskukseen (TT, MRI)
3. Kirjaa lähetteeseen aikaisemmin todettujen sairauksien (erit. sarkoidoosi) ja kysymyksen asettelun
   lisäksi potilaan historia annetuista hoidoista (solunsalpaajahoidot, sädehoidot,
   kirurgiset toimenpiteet) sekä viimeisimmät hoitoajankohdat.
4. Tiedota potilas tutkimuksesta (Miten valmistelen potilaan PET-tutkimukseen?)
5. Sokeritautia sairastavat potilaat tarvitsevat erityishuomiota lähetettäessä heidät PET-tutkimukseen

--------------------------------------------------------------------------------

7. Hyödyllisiä PET-linkkejä


--------------------------------------------------------------------------------
 
English (United Kingdom)Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)
 
 
 
Turku PET Centre | PO Box 52 | FI-20521 Turku  Login